Ние Ви предлагаме услуга, даваща възможност да достъпите информацията от Вашите сензори през всяко устройство с достъп до интернет. И когато кажем всяко устройство, имаме предвид точно това. Можете да проверите събраните данни от сензорите през всеки компютър, лаптоп, телефон и дори smart телевизор. Информацията е структурирана в удобен за преглед вид – табличен или графичен. Всичко това се осъществява по следният начин.
      1 Данните от сензорите се записват автоматично на устройство, което Ви предоставяме безплатно.
      2 Събраните данни се обработват и се прехвърлят на облачен сървър.
      3 Файлове с измерените от сензорите стойности се преобразуват в достъпна за вас информация.
      4 Влизате в избран от Вас браузър и задавате желаният времеви интервал за преглед на информацията.
За допълнително удобство има и функции за сваляне на информацията на външен файл.
Всичко това прави производственият процес изключително лесен за наблюдение и управление.

Свържете се с нас: office@myclusterdesktop.com / тел: 0700 17696

Данните които Ви предоставяме:
- в реално време

Данните които Ви предоставяме:
- като таблица

Данните които Ви предоставяме:
- като графика

   mySensorsData от КластерДесктоп